Klachten

 

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Iedere vereniging heeft beschikking tot minimaal één klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.
Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de betrokken therapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten of op hun website kijken (zie onderstaande links).

Geschilleninstantie
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan kan de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de geschilleninstantie waar de therapeut via de beroepsvereniging bij is aangesloten. Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ)
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. 

Meer informatie over het afhandelen van klachten van de aangesloten verenigingen bij de KAB vindt u op de websites van de aangesloten verenigingen.

Beroepsvereniging NVTCG Zhong : Klachtenprocedure | NVTCG Zhong

Beroepsvereniging NVA: https://www.acupunctuur.nl/pages/klachtenprocedure-organisatie

Deelnemende verenigingen

NVA

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Zhong

Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde