De KAB

 

De KAB is op 1 november 1996 opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). De reden hiervoor was dat een klachtenregeling voor de reguliere gezondheidszorg verplicht gesteld werd en deze beroepsverenigingen wilden zich hieraan conformeren.

Toen zorgverzekeraars te kennen gaven dat zij niet meer met alle individuele beroepsverenigingen wilden communiceren, heeft de klachtencommissie KAB haar werkzaamheden uitgebreid en is zij een koepel geworden. De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat.

Met de komst van de Wkkgz waaraan ook therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire veld, moeten voldoen heeft de KAB besloten om een eigen Geschilleninstantie op te richten, die door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan deze wet.

Beroepsorganisaties van homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen aangesloten bij de koepel zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.

De beroepsorganisaties

De beroepsorganisaties verlangen van de aangesloten leden onder meer:

  • een afgeronde beroepsopleiding (inclusief medische kennis)
  • bijscholing en intercollegiale toetsing
  • een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
  • een goede waarnemingsregeling
  • berichtgeving aan de huisarts (indien nodig)

Links

NPCFNederlandse Patiënten Consumenten Federatie
FCZFederatie Complementaire Zorg
VWSMin. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
IGZDe Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deelnemende verenigingen


MBOG

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

NVA

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Zhong

Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde