KAB

Koepel Alternatieve Behandelwijzen

 

Tijdens de persconferentie vorige week hebben de ministers van economische zaken, sociale zaken en financiën belangrijke maatregelen aangekondigd om een minimum aan inkomen te garanderen om deze tijd van enorme inkomstenderving door te kunnen komen. Op dat moment waren er nog weinig details omtrent voorwaarden bekend. Inmiddels is er meer duidelijkheid hierover. Onder meer is duidelijk geworden dat de tegemoetkoming in de vaste lasten ad EUR 4.000 alleen beschikbaar is voor zogenaamde TOGS. Dit betreffen ondernemers die werkzaam zijn in de sectoren die expliciet door de overheidsmaatregelen worden getroffen. Daartoe wordt verwezen naar een eindige lijst van sectoren.:

 • eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen; 
 • bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs; 
 • rijschoolhouders;
 • de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren. 
 • casino’s

Beroepsgroepen in andere sectoren, waaronder ‘alternatief’ therapeuten, kunnen dus géén aanspraak maken op deze regeling.

De KAB en RBCZ zijn zich bewust van het feit dat ook onze leden ernstig worden getroffen door de beperkingen die ons allemaal worden opgelegd. Met name de regel dat minimaal 1,5 meter afstand moet worden gehouden maakt dat onder sommige beroepsverenigingen de leden hebben geadviseerd de praktijk te sluiten. 
Wij als KAB doen alles wat in ons vermogen ligt om er aandacht voor te vragen dat er nog veel meer beroepen zijn die fysiek contact hebben met hun cliënten. Daarbij zullen wij aangeven dat verschillende beroepsverenigingen de verantwoordelijkheid genomen hebben, vooruitlopend op verdergaande maatregelen van de overheid, hun leden te adviseren om de praktijk te sluiten. Wij zullen de minister/ het RIVM daarom ook om een uitspraak vragen of men van mening is dat uitoefening van de getroffen beroepsgroepen nog wel verantwoord is. Zo niet: dan dienen ook deze op de TOGS lijst. Zo wel, dan is het de verantwoordelijkheid van de minister/ het RIVM dat duidelijkheid wordt gegeven over die 1,5 meter afstand en op welke wijze deze beroepsgroepen hun werk nog wel verantwoord kunnen doen.

Voor het totale pakket aan maatregelen verwijzen wij naar 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen


Stukje historie
De KAB is op 1 november 1996 opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). De reden hiervoor was dat een klachtenregeling voor de reguliere gezondheidszorg verplicht gesteld werd en deze beroepsverenigingen wilden zich hieraan conformeren.

Toen zorgverzekeraars te kennen gaven dat zij niet meer met alle individuele beroepsverenigingen wilden communiceren, heeft de klachtencommissie KAB haar werkzaamheden uitgebreid en is zij een koepel geworden. De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat.

Met de komst van de Wkkgz waaraan ook therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire veld, moeten voldoen heeft de KAB besloten om een eigen Geschilleninstantie op te richten, die door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan deze wet.

MISSIE KAB

 • De KAB is voor de aangesloten verenigingen het instituut dat als stabiele organisatie in een complexe omgeving optreedt als  sparringpartner en belangenbehartiger binnen het krachtenveld van de gezondheidszorg, overheid en zorgverzekeraars.

 • De KAB draagt zorg voor de uitvoering van de Wkkgz op professionele wijze voor de aangesloten verenigingen.

VISIE KAB

 • De KAB wil door goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon zijn die een stevige onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen en daarnaast wil de KAB het klachtrecht waarborgen.

Deelnemende verenigingen


MBOG

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

NVA

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

NWP

Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals

Zhong

Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde